بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

آگهی مناقصه بهسازی پارک ملت

آگهی مناقصه بهسازی پارک ملت

 

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز ( بند 3 صورتجلسه شماره 33 ) شورای اسلامی شهر لامرد بهسازی پارک ملت را به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند. کل مبلغ اعتبار 5/000/000/000 ريال و مبلغ ضمانت 250/000/000 ريال می باشد. مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهی به مدت ده روز می باشد. هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. به پیشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. دیگر شرایط در اسناد مناقصه می باشد.

 

آکهی نوبت اول : 97/08/21

آگهی نوبت دوم : 97/09/01

بازگشایی اسناد : دوشنبه 15 آذرماه 97 ساعت 10صبح

 

تجدیدآگهی مناقصه بهسازی پارک ملت

آکهی نوبت اول : 97/09/27    

آگهی نوبت دوم : 97/10/05     

بازگشایی اسناد :  یکشنبه 16 دی ماه 97 ساعت  10صبح

مناطق شهرداری

میدان امام (ره)

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 52725323 (071)
تلفن دقتر شهردار: 52722874 (071)
شماره دورنگار: 52722052 (071)
سامانه پیام کوتاه:
فارس ، شهرستان لامرد،شهرلامرد، بلوار معلم
کدپستی:
پست الکترونیک: info@lamerd.ir

تاریخچه شهرستان

سابقه تاريخي لامرد مطابق با مطالعه آثار باستاني بجا مانده چون قلعه ها، تل ها، گورستان ها، آسیاب های آبی، قنات ها و سدها وپل ها، به دوران های عصرنوسنگی -مس وسنگ –تاریخی و دوره ها ی اسلامی می رسد. شاید قدیمیترین محل سکونت در لامرد را بتوان سایت تل کنارو در روستای رکن آباد با قدمت بالای پنج هزار سال عنوان کرد که در کنار تل منده چاه گزی علامرودشت از قدیمیترین سکونتگاههای شهرستان لامرد می باشد.

ادامه معرفی شهرستان لامرد...

Template Design:Dima Group