بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

آگهی مزایده فروش زمین

آگهی مزایده فروش زمین

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس بند 3 صورتجلسه شماره 17 شورای اسلامی شهر لامرد زمین های خود را به فروش برساند. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه نمایند. مبلغ ضمانت شرکت در مزاید 5 درصد قیمت پایه کارشناسی می باشد. مدت شرکت در مزایده از زمان درج آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز می باشد. به پیشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود. دیگر شرایط و اطلاعات در اسناد مزایده می باشد.

آگهی نوبت اول مزایده : 1397/07/01

آگهی نوبت دوم مزایده : 1397/07/09    

بازگشایی اسناد مزایده : شنبه 1397/07/21 ساعت 10 صبح

تجدید آگهی فروش زمین 

آگهی نوبت اول مزایده : 1397/07/24

آگهی نوبت دوم مزایده : 1397/08/01

بازگشایی اسناد مزایده : شنبه 1397/08/12ساعت 10 صبح

مناطق شهرداری

میدان امام (ره)

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 52725323 (071)
تلفن دقتر شهردار: 52722874 (071)
شماره دورنگار: 52722052 (071)
سامانه پیام کوتاه:
فارس ، شهرستان لامرد،شهرلامرد، بلوار معلم
کدپستی:
پست الکترونیک: info@lamerd.ir

تاریخچه شهرستان

سابقه تاريخي لامرد مطابق با مطالعه آثار باستاني بجا مانده چون قلعه ها، تل ها، گورستان ها، آسیاب های آبی، قنات ها و سدها وپل ها، به دوران های عصرنوسنگی -مس وسنگ –تاریخی و دوره ها ی اسلامی می رسد. شاید قدیمیترین محل سکونت در لامرد را بتوان سایت تل کنارو در روستای رکن آباد با قدمت بالای پنج هزار سال عنوان کرد که در کنار تل منده چاه گزی علامرودشت از قدیمیترین سکونتگاههای شهرستان لامرد می باشد.

ادامه معرفی شهرستان لامرد...

Template Design:Dima Group