بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

آگهی مزایده واگذاری ماشین آلات (سبک و سنگین) شهرداری لامرد به بخش خصوصی بصورت اجاره

آگهی مزایده واگذاری ماشین آلات (سبک و سنگین) شهرداری لامرد به بخش خصوصی بصورت اجاره

 

شهرداری لامرد در نظر دارد براساس مجوز بند 1 صورتجلسه فوق العاده شماره 6 مورخ 2و97/5/3  شورای اسلامی شهر لامرد ماشین آلات (سبک و سنگین) خود را بصورت اجاره  به بخش خصوصی واگذار نماید لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مربوط به مزایده و شرکت در مزایده به شهرداری مراجعه نمایند.

  • مدت زمان شرکت در مزایده از تاریخ درج دومین آگهی به مدت 10 روز می باشد.
  • شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
  • هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.
  • مبلغ کل پیمان یک میلیارد و هفتصد و پنجاه و دو میلیون ریال (1/752/000/000 ریال )می باشد.
  • پیمانکار در زمان تحویل پیشنهاد خود باید به میزان هشتاد و هفت میلیون و ششصد هزار ریال (87/600/000ريال) ضمانت نامه بانکی تحت عنوان ضمانت شرکت در مزایده تحویل شهرداری نمایند.
  • لیست ماشین آلات موضوع مزایده عبارت است از: 1- تانکر آب پاش ده تن 2- ده تن کمپرسی دو دستگاه 3- لودر 957 4- آمبولانس مزدا حمل جسد 5- وانت پیکان
  • درصورت امتناع برندگان( به ترتیب نفر اول و دوم و سوم )نسبت به انعقاد قرارداد ضمانت نامه مربوط به آنها به نفع شهرداری لامرد ضبط خواهد شد.
  • سایر جزئیات مربوطه به تفصیل در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

مناطق شهرداری

میدان امام (ره)

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 52725323 (071)
تلفن دقتر شهردار: 52722874 (071)
شماره دورنگار: 52722052 (071)
سامانه پیام کوتاه:
فارس ، شهرستان لامرد،شهرلامرد، بلوار معلم
کدپستی:
پست الکترونیک: info@lamerd.ir

تاریخچه شهرستان

سابقه تاريخي لامرد مطابق با مطالعه آثار باستاني بجا مانده چون قلعه ها، تل ها، گورستان ها، آسیاب های آبی، قنات ها و سدها وپل ها، به دوران های عصرنوسنگی -مس وسنگ –تاریخی و دوره ها ی اسلامی می رسد. شاید قدیمیترین محل سکونت در لامرد را بتوان سایت تل کنارو در روستای رکن آباد با قدمت بالای پنج هزار سال عنوان کرد که در کنار تل منده چاه گزی علامرودشت از قدیمیترین سکونتگاههای شهرستان لامرد می باشد.

ادامه معرفی شهرستان لامرد...

Template Design:Dima Group