بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان

شهرداری لامرد حفظ و نگهداری فضای سبز را به بخش خصوصی واگذار می نماید

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز شماره (صورتجلسه شماره 21 مورخ 79/02/29) شورای اسلامی شهر لامرد ، حفظ و نگهداری فضای سبز را به بخش خصوصی واگذار نماید. شرکت های واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند. مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهی به مدت ده روز می باشد، به پیشنهادات مخدوش و مشروط و بعد از موعد مقرر ترتیب داده نخواهد شد. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد . دیگر مدارک و شرایط به پپوست اسناد مناقصه می باشد.

 

عنوان مزایده و مناقصه

آگهی مرحله اول

آگهی مرحله دوم

زمان بازگشایی ساعت 10 صبح

مناقصه واگذاری فضای سبز

97/6/14

97/6/25

چهارشنبه 97/07/04

مناطق شهرداری

میدان امام (ره)

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 52725323 (071)
تلفن دقتر شهردار: 52722874 (071)
شماره دورنگار: 52722052 (071)
سامانه پیام کوتاه:
فارس ، شهرستان لامرد،شهرلامرد، بلوار معلم
کدپستی:
پست الکترونیک: info@lamerd.ir

تاریخچه شهرستان

سابقه تاريخي لامرد مطابق با مطالعه آثار باستاني بجا مانده چون قلعه ها، تل ها، گورستان ها، آسیاب های آبی، قنات ها و سدها وپل ها، به دوران های عصرنوسنگی -مس وسنگ –تاریخی و دوره ها ی اسلامی می رسد. شاید قدیمیترین محل سکونت در لامرد را بتوان سایت تل کنارو در روستای رکن آباد با قدمت بالای پنج هزار سال عنوان کرد که در کنار تل منده چاه گزی علامرودشت از قدیمیترین سکونتگاههای شهرستان لامرد می باشد.

ادامه معرفی شهرستان لامرد...

Template Design:Dima Group