عطاءاله جوکار شهردار لامرد

 ...

 آگهي مناقصه اجرای دیوار ساحلی رودخانه های سطح شهر

آگهي مناقصه اجرای دیوار ساحلی رودخانه های سطح شهر

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز بند 2 صورتجلسه شماره 96 تاریخ 18/02/1400 شوراي اسلامي شهر لامرد ، اجراي دیوار ساحلی رودخانه های سطح شهر را به بخش خصوصي واگذار نمايد .
آگهي مناقصه آسفالت معابر

آگهي مناقصه آسفالت معابر

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز بند 2 صورتجلسه شماره 96 مورخ 18/02/1400 شوراي اسلامي شهر لامرد ، اجراي آسفالت معابر سطح شهر را به بخش خصوصي واگذار نمايد .
آگهي مناقصه اجرای نقشه برداری سطح شهر

آگهي مناقصه اجرای نقشه برداری سطح شهر

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز بند 2 صورتجلسه شماره 96 مورخ 18/02/1400 شوراي اسلامي شهر لامرد ، اجراي نقشه برداری سطح شهر را به بخش خصوصي واگذار نمايد .
آگهی مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر

آگهی مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر

آگهی مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس بند 1 صورتجلسه شماره 80 مورخ 1399/07/19 شورای اسلامی شهر لامرد ، بهره برداری از تابل
آگهي مناقصه واگذاري فضای سبز

آگهي مناقصه واگذاري فضای سبز

آگهي مناقصه واگذاري فضای سبز به بخش خصوصی 


آگهي مناقصه اجرای دیوار ساحلی رودخانه های سطح شهر

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز بند 2 صورتجلسه شماره 96 تاریخ 18/02/1400 شوراي اسلامي شهر لامرد ، اجراي دیوار ساحلی رودخانه های سطح شهر را به بخش خصوصي واگذار نمايد ....
آسفالت ، شهرداری لامرد ، لامرد

آگهي مناقصه آسفالت معابر

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز بند 2 صورتجلسه شماره 96 مورخ 18/02/1400 شوراي اسلامي شهر لامرد ، اجراي آسفالت معابر سطح شهر را به بخش خصوصي واگذار نمايد . ...
نقشه برداری ، لامرد ، شهرداری

آگهي مناقصه اجرای نقشه برداری سطح شهر

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز بند 2 صورتجلسه شماره 96 مورخ 18/02/1400 شوراي اسلامي شهر لامرد ، اجراي نقشه برداری سطح شهر را به بخش خصوصي واگذار نمايد ....

مناطق شهرداری

میدان امام (ره)

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 52725323 (071)
تلفن دقتر شهردار: 52722874 (071)
شماره دورنگار: 52722052 (071)
سامانه پیام کوتاه:
فارس ، شهرستان لامرد،شهرلامرد، بلوار معلم
کدپستی:
پست الکترونیک: info@lamerd.ir

تاریخچه شهرستان

سابقه تاريخي لامرد مطابق با مطالعه آثار باستاني بجا مانده چون قلعه ها، تل ها، گورستان ها، آسیاب های آبی، قنات ها و سدها وپل ها، به دوران های عصرنوسنگی -مس وسنگ –تاریخی و دوره ها ی اسلامی می رسد. شاید قدیمیترین محل سکونت در لامرد را بتوان سایت تل کنارو در روستای رکن آباد با قدمت بالای پنج هزار سال عنوان کرد که در کنار تل منده چاه گزی علامرودشت از قدیمیترین سکونتگاههای شهرستان لامرد می باشد.

ادامه معرفی شهرستان لامرد...

Template Design:Dima Group